Ефективно CV в няколко стъпки

Как да изготвим автобиографията си така, че да привлича вниманието?

Безспорно, когато кандидатствате за работа, най-важното е вашата кандидатура да изпъква над тази на конкуренцията, за да привлече вниманието на работодателя. За тази цел може да помогне правилно и грамотно написаната автобиография, която да показва, че вие сте подходящият човек за дадената позиция.

Какво представлява самата автобиография? Накратко казано, автобиографията е документ, който обобщава вашата професионална и академична история, съдържа информация за предишен работен опит, образование и постижения. Автобиографията може да бъде по-кратка, под формата на резюме, което представя основно професионалния опит. За някои позиции се изискват и по-подробни cv-та, с информация за образование, награди, публикации. Няма строги правила за това какво очакват работодателите от кандидатите. Форматът може да зависи от спецификите на длъжността, за която кандидатствате. И все пак, добре е да следвате няколко съвета, когато подготвяте своето CV.

1. Направете впечатление в рамките на 1 минута

Вашето CV често е първото нещо, което потенциалният работодател ще види, така че е важно първоначалното впечатление да е добро, в противен случай може дори да не получите шанс за интервю. Работодателите отделят не повече от минута за едно CV при първоначалната селекция. За целта го направете прегледно за очите; кратък текст, който да преминава към същината бързо и ясно. Може да бъде разделен със заглавия и подзаглавия, да се използват точки, с които да се изброяват уменията и опита.

2. Представете себе си като човек, който умее да решава проблеми

Решаването на проблеми е основен компонент на почти всяка работа. Ако искате да акцентирате върху това, че сте компетентен в намирането на решения, можете да подчертаете предишни ваши постижения в тази посока. Например „ръководих екип от 15 души за успешно завършване на проект, предсрочно и под определения бюджет“, „реших технически проблем, които спести пари на компанията“ и т.н.

3. Направете задълбочено проучване на компанията, в която кандидатствате

За да демонстрирате, че разбирате културата, ценностите и целите на компанията, трябва да прочетете повече за нея, посещавайки уебсайта й и социалните мрежи. Според тази информация ще имате възможност да напишете автобиография, която показва как вашите умения и опит, могат да се впишат успешно.

4. Напишете си автобиографията според позицията, за която кандидатствате

Пишете си нова автобиография всеки път, когато кандидатствате за работа, защото е важно тя да бъде съобразена с конкретната позиция, която искате да заемате. Това би имало по-голямо въздействие, отколкото просто изпращане на обща автобиография до много и различни работодатели. Повторете ключови думи от описанието на длъжността и се позовавайте на съответните умения.

5. Не пренебрегвайте грамотността и избора на правилна снимка

Грамотно написаната автобиография е от изключителна важност, като в това се включва не само липсата на правописни грешки, но и на жаргонни фрази и акроними, които могат да останат неразбрани. Що се отнася до снимката, използвайте такава в паспортен формат, направена от професионалист във фото студио. В никакъв случай не избирайте групови снимки от семейни и приятелски събития и такива, на които носите аксесоари като шапка или слънчеви очила. Снимката е почти толкова важна, колкото и останалата част от автобиографията ви, така че не пренебрегвайте избора й. Все пак целта е да ви поканят на интервю, нали?

 

АКО ТЪРСИТЕ РАБОТА, разгледайте обяви за свободни работни места НАМЕРИ РАБОТА