Стратегии за подготовка и адаптиране към хибридни модели на работа

Адаптиране към хибридната работа

Пандемията от Covid 19 наложи нови модели на работа, които останаха работещи и след нейното утихване. Основно, това са дистанционните и хибридни модели на работа, които продължават да се развиват и трансформират, както за да отговорят на нуждите на бизнеса, така и на тези на работещите хора, чиито възможности и стремежи за професионална реализация също доста се промениха във времето, предвид липсата на географски ограничения за упражняването на някои професии.
Хибридният модел може да варира според размера на компанията, бранша и типа работа. В някои компании служителите присъстват само периодично в офиса, с цел сплотяване и социално взаимодействие. В други има определено съотношение между офис и работа вкъщи, в зависимост от нуждите и отговорностите на екипите. Съществуват и изцяло дистанционни модели, които са характерни за големи компании, които могат да си позволят да ползват услугите на специалисти от цял свят и да създават виртуални екипи. С други думи, хибридните модели позволяват на хората да изпълняват работните си задачи от различни места. Дали ще са у дома, в офиса, или дори на път, служителите могат да работят, ако имат подходящите технически средства и добра комуникация и свързаност помежду си.
Преминаването към хибридни модели на работа изглежда лесно, но всъщност то изисква адаптация и справяне с определен тип предизвикателства, които срещат и служители, и мениджъри, и лидери на екипи. За да се гарантира ефективността на работата, трябва да се направи анализ на това какви нови умения, качества и средства са необходими. В тези случаи комуникацията и сплотеността между хората е изключително важна, както и скъсяването на дистанцията между служители и мениджъри. Последните трябва да разпределят работата, да следят за ефективността на резултатите и натоварването на служителите, когато не ги виждат. За съжаление, колкото и привлекателни да изглеждат, такъв тип модели на работа оказват и някои негативни влияния върху хората. Сред тях са социалната изолация, липсата на движение и твърде статичното положение на работещите, бърнаут, разсейващите фактори у дома. В тази връзка, компаниите трябва да мислят за начини за запазване на физическото и психическо здраве, благосъстояние и работоспособност на служителите. За това помагат стратегии за засилване на чувството за принадлежност, осигуряване на обучения, тренинги и подкрепа, когато е необходима. Разбира се, всички компании са различни, както и хората, които работят в тях. Лична задача на лидерите е да намерят правилните подходи за взаимодействие с екипите. Едни от най-разпространените похвати в това отношение са:
– Подобряване на комуникацията чрез използване на надеждни комуникационни платформи и осигуряване на обучение за всички служители за ефективното им използване.
– Насърчаване на сътрудничеството чрез съвместно генериране на идеи.
– Провеждане на редовни срещи за поддържане на връзката и синхронизация на целите. Физически присъствените срещи са винаги за предпочитане, но когато това е невъзможно, се провеждат онлайн. Срещите могат да бъдат групови или персонални.
– Насърчаване на баланса между личен и професионален живот
– Предоставяне на ресурси за психично здраве
– Укрепване на фирмената култура
Единият начин за това е чрез организиране на виртуални и присъствени събития. Това могат да бъдат редовни тиймбилдинг дейности, както онлайн, така и офлайн. Другият начин е чрез по-специално отбелязване на постижения и важни моменти. Признаването и възнаграждаването на постиженията на служителите публично, насърчава чувството за общност и признателност.
– Осигуряване на необходимите технологии за служителите, независимо дали са у дома или в офиса.
– Осигуряване на достъп до всякакъв тип възможности за обучение: онлайн курсове, уъркшоп и ресурси за професионално развитие.
– Обучения за хибридни работни умения:
Лидерите могат да предложат специфично обучение за ефективна работа в хибриден модел, с фокус върху управление на времето, виртуалното сътрудничество и комуникационните умения.

АКО ТЪРСИТЕ РАБОТА, разгледайте обяви за свободни работни места НАМЕРИ РАБОТА